АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Вогнетриви31,5137574.441.5731.6138823.336.99
2Вогнетривкi матерiали2.47718.12.332.57857.42.09
3Глина вогнетривка206.6172621.952.15154185099.249.32
4Пiсок формувальний17.63169.40.97254515.81.21
5Пiсок будiвельнийд/н00д/н00
6Будiвельна цегла (тис.шт.)д/н00д/н00
7Iншiд/н9867.72.98д/н39013.310.39
8Усьогод/н330951.4100д/н375309100

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати45.24
2Витрати на оплату працi19.98
3Вiдрахування на соцiальнi заходи4.13
4Амортизацiя2.16
5Iншi операцiйнi витрати28.49
6Разом100

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.