АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.05.201011/05/1/10Донецьке теруправління ДКЦПФРUA0502061007Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.0149932453499324.53100
На внутрiшнiх та зовнiшних ринках не здiйснювалась торгiвля акцiями. Заяви щодо лістингу/делiстингу цiнних паперiв товариства на органiзованих ринках (бiржах) не подавались, намiрiв щодо подання таких заяв немає. Рiшення щодо реєстрацiї будь яких цiнних паперiв не прийнято. Попереднє свідоцтво № 195/05/1/01 від 22.10.2001 р. скасовано у звязку з дематеріалізацією акцій.