АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
29.07.201601.08.2016Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
26.10.201627.10.2016Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
02.12.201605.12.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.12.201615.12.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента