АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

126.04.2016450000.000250246.000179.823
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 26.04.2016 р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв - загальні збори акціонерів Товариства; Предмет правочину - постачання глини. Строки вчинення правочину - до 25.04.2017р. Гранична загальна сума правочину - від 62561,5 тис.грн. до 450000,0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 250246 тис.грн.; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)- 179,823%; Загальна кількість голосуючих акцій - 47 434 334 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 46 451 618 шт.(97,93%); Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення - 33 973 498 шт. (73,14%) та 12 478 120 шт. (26,86%).