АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Вогнетриви28,8108334.143.921.89117728.1
2Вогнетривкi матерiали2.87002.43.82.87301.22.2
3Глина вогнетривка186.4137198.144.4184.1190137.458.6
4Пiсок формувальний30,05225.44.930.15212.31.6
5Пiсок будiвельнийд/н00д/н00
6Будiвельна цегла (тис.шт.)д/н007,222.50
7Iншiд/н84303д/н30731.69.5
8Усьогод/н266190100д/н324582100

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати49.2
2Витрати на оплату працi18.6
3Вiдрахування на соцiальнi заходи4
4Амортизацiя2.2
5Iншi операцiйнi витрати26
6Разом100

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.