АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" 00181230 Запорізька область, дIн, 69009, Запорiжжя, Пiвденне шосе, 72 22.09.2007 12 478 120 24.9900000 12 478 120 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Лук'янов Володимир Валентинович ВС № 239375, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 21.04.2000 31.01.1997 11 434 365 22.89966607489 11 434 365 0 0 0
Лук'янов Владислав Валентинович ВВ № 674001, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 24.12.1998 07.09.1999 12 270 002 24.57320092005 12 270 002 0 0 0
Усього  36 182 487 72.4628670 36 182 487 0 0 0