АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член правлiння, директор по охоронi працi Мiлютiн Леонiд Вiкторович ВВ № 394049, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 08.04.1998 31.01.1997 1 050 0.00210284081 % 1 050 0 0 0
Член правлiння, директор по капiтальному будiвництву Козирєв Вiктор Євгенiйович ВС № 581525, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 17.11.2000 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння, директор по гiрничому виробництву Дзеба Анатолiй Григорович ВС № 435708, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 15.09.2000 04.01.1996 1 050 0.00210284081 % 1 050 0 0 0
Член правлiння, директор по пiдсобному господарству Бударєв Павло Савелiйович ВА № 077072, виданий Костянтинiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi 06.08.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння, перший заступник голови правлiння, директор технiчний Герцовський Iгор Миколайович ВВ № 472901, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 15.07.1998 04.01.1996 10 605 0.02123869220 % 10 605 0 0 0
Член правлiння - директор з загальних питань Коннов Олександр Iванович ВВ № 670878, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 22.12.1998 31.01.1997 1 575 0.00315426122 % 1 575 0 0 0
Голова правлiння - генеральний директор Третьяков Костянтин Михайлович ВВ № 024708, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 25.09.1997 04.01.1996 1 614 0.00323236673 % 1 614 0 0 0
Член правлiння, директор по якостi Сухоносов Вiктор Прохорович ВС № 238875, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 23.08.2000 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння, директор по вогнетривкому виробництву Дем'яненко Олександр Вiкторович ВЕ № 738002, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 03.04.2002 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння, директор комерцiйний Костенецький Iгор Вiкторович СВ № 795402, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 26.07.2002 04.01.1996 7 575 0.01517049443 % 7 575 0 0 0
Член правлiння, директор по економiкi Дмитрук Василь Сергiйович ВВ № 716953, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 02.04.1999 04.01.1996 136 568 0.27350548951 % 136 568 0 0 0
Головний бухгалтер Каптьонкова Галина Євгенiвна ВС № 505336, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 18.10.2000 31.01.1997 1 050 0.00210284081 % 1 050 0 0 0
Голова Наглядової Ради Лукьянов Валентин Борисович ВВ № 047110, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 21.10.1997 04.01.1996 1 508 224 3.02052855284 % 1 508 224 0 0 0
Член Наглядової ради Чорний Олександр Iванович ВС № 658817, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 05.12.2000 31.01.1997 1 575 0.00315426122 % 1 575 0 0 0
Член Наглядової ради Курас Лев Валерiйович ВЕ № 537970, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 11.01.2002 03.02.2004 666 0.00133380189 % 666 0 0 0
Член Наглядової ради Лук'янов Володимир Валентинович ВС № 239375, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 21.04.2000 04.01.1996 11 434 365 22.89966607489 % 11 434 365 0 0 0
Член Наглядової ради Сажин Володимир Георгiйович ВА № 265945, виданий Центрально-Мiським РВ УМВС України в м.Горлiвка 14.06.1996 11.03.2008 50 0.00010013528 % 50 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Лук'янова Неля Валерiївна ВВ № 047015, виданий Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй областi 14.10.1997 04.01.1996 100 544 0.20136002531 % 100 544 0 0 0
Член правлiння, директор по маркетiнгу Кадочников Дмитро Вiкторович ВЕ № 206926, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Дон.обл. 10.10.2001 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Савченко Iгор Васильович ВА № 779027, виданий Ц.Мiським РУ УМВС України у м.Горлiвка Донецької обл. 30.06.1997 25.03.2009 50 0.00010013528 % 50 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Кремiнська Людмила Iванiвна ВС № 505550, виданий Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл. 19.10.2000 31.01.1997 1 050 0.00210284081 % 1 050 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Самарченко Нiна Митрофанiвна ВС № 298854, виданий Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл. 26.04.2000 31.01.1997 1 338 0.00267962001 % 1 338 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Дудник Тамара Володимирiвна ВА № 061585, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецкiiй областi 17.02.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   13 208 949 26.45363527404 % 13 208 949 0 0 0
Опис