АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
Видобування глин, придатних для виробництва вогнетривких виробiв  2904  17.01.2003  Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України  17.01.2018 
На експлуатацiю родовища корисних копалин  742  04.01.1997  Державний комiтет України по геологiї i використанню надр  04.01.2017 
Надання послуг мiсцевого телефонного зв'язку на територiї Донецької областi  АВ 583092  21.04.2011  Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України  20.07.2013 
На право користання каналами мовлення  НР № 1331  19.07.2005  Нацiональна рада України з пиатнь телебачення i радiомовлення  19.07.2015 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт"  АВ 525973  30.03.2010  Мiнiстерство транспорту та зв'язку України  Строк дiї лiцензiї необмежений. 
Медична практика  АГ 570993  07.04.2011  Мiнiстерство охорони здоров'я України  Строк дiї лiцензiї необмежений 
Будiвельна дiяльнiсть (вишукуванi та проектнi роботи для будiвництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцiй, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж).  АВ 153734  31.10.2006  Донецька обласна державна адмiнiстрацiя  31.10.2011 
На право здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами  АГ 373778  20.12.2010  Регiональне управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i  20.12.2011 
На право здiйснення роздрiбної торгiвлi лiкеро-горiлчаними виробами  АГ 373779  20.12.2010  Регiональне управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i  20.12.2011 
Виробництво теплової енергiї (крiм певних видiв господарської дiяльностi у сферi теплопостачання)  АВ 500718  20.07.2010  Мiнiстерство з питань житлово-комiнального господарства України  16.07.2015 
Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами  АГ 500165  16.07.2010  мiнiстерство з питань житлово-комунального господарства України  16.07.20115 
Видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включенi до Державного фонду родовищ корисних копалин  АВ 470878  25.05.2009  Державна геологiчна служба  20.04.2014 
Постачання теплової енергiї  АГ 500166  16.07.2010  Мiнiстерство з питань житлово-комунального господарства України  16.07.2015 
На право здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями  АГ 565049  19.04.2011  Регiональне управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i  12.04.2012 
На право здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами  АГ 565048  12.04.2011  Регiональне управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i  19.04.2012 
Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiяхї, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї)  АГ 500164.  16.04.2010  Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України  16.04.2015 
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв, перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.  АВ 580517  14.04.2011  Державний комiтет України з питаннь контролю за наркотиками  28.02.2016 
Господарська дiяльнсть, пов'язана iз створення об'єктiв архiтектури  АГ 575286  12.04.2011  Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України  31.10.2011 
Господарська дiяльнсть, пов'язана iз створення об'єктiв архiтектури  АВ 590202  22.11.2011  Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України  20.11.2016 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування Місцезнаходження (поштова адреса)