АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Звiт складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО 4"Звiт про рух грошових коштiв".
Грошовi кошти вiд операцiйно дiяльностi (р.170) - 109 тис.грн. (надходження).
В 2011 р. Пiдприємством сплачено 5080 тис.грн. податку на прибуток .

В 2011р. Пiдприємство придбало необоротних активiв в сумi 3161 тис.грн. (р.250)I
В 2011 р. Товариство, одержало кредитiв в сумi 19369 тис.грн. (р. 320), сплатило кредитiв в сумi 19369 тис.грн. (р. 340).