АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
06.05.2010 11I05I1I10 Донецьке теруправлiння ДКЦПФР UA0502061007 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.010 49932453 499324.530 100.0000000
Опис На внутрiшнiх та зовнiшних ринках не здiйснювалась торгiвля акцiями. Заяви щодо лiстингуIделiстингу цiнних паперiв товариства на органiзованих ринках (бiржах) не подавались, намiрiв щодо подання таких заяв немає. Рiшення щодо реєстрацiї будь яких цiнних паперiв не прийнято. Попереднє свiдоцтво № 195I05I1I01 вiд 22.10.2001 р. скасовано у звязку з дематерiалiзацiєю акцiй.