АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 22.03.2019

Особлива інформація на 21.03.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.03.2019ЗвільненоЧлен правлiння, директор з маркетiнгуДудiна Валентина Миколаївнад/н0
Зміст інформації:
Члена правлiння, директора з маркетiнгу Дудiну Валентину Миколаївну звiльнено з 15.07.2019 р. (дата вчинення дiї 21.03.2019 р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.08.2014 р. . Рiшення прийнято 21.03.2019 р. генеральним директором - головою правлiння В.В.Бречко (Наказ № 161-ок вiд 21.03.2019 р.). На дату скаладання звiту посада вакантна.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.